COLLECTOR

proon gatherer

Dr. Karsten D., Wandlitz
surgeon a. orthopaedist / Dubai
(limited 1. copy of 3)

proon gatherer

Falk H., Berlin
insurance broker
(limited 1. copy of 3)

proon gatherer

Bea B., Berlin
grammar school teacher
(limited 1. copy of 3)

proon gatherer

Graham & Brenda H., Buenos Aires
master of business (unique)

proon Sammler

Birte L., Berlin

(limited 1. copy of 3)

proon Sammler

Steffen B., Jakarta
photographer
(limited 1. copy of 3)

proon Sammler

Josefa D., Berlin
student (unique / alu direct print / 120x180 cm)

proon Sammler

Dr. Marlies B., Berlin
doctor (unique)

proon Sammler

Thilo N., Berlin
Handwerksmeister (unique / lambda print / 120x180 cm)

proon gatherer

Jutta D., Berlin
prima ballerina
(unique)

proon gatherer

Bernd L., Berlin
engineer
(lamdaprint press-proof 180 x 240 cm)

proon Sammler

Dr. med.dent. Mechthild J.-H. & Lutz S., Berlin
dentist (limited 1. copy of 3)

proon Sammler

Birgitt Z., Berlin
dental assistant (limited 1. copy of 3)

proon Sammler

Klaas P., Berlin
free media consultant
(limited 1. copy of 3)

proon Sammler

Sebastian F., Berlin
dentist
(unique)

proon Sammler

John S. jr., Jakarta socialnetwork
(lamdaprint press-proof)

proon Sammler

Peter F., Berlin
Architekt (unique, loan collection)

proon Sammler

Maika B., Berlin
bank business management assistant (lamdaprint press-proof 120x80 cm)